02213.767.188

Thông tin tuyển dụng – Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

        VNPT là một trong những doanh nghiệp có mỗi quan hệ mật thiết, lâu dài và có nhiều hoạt động đồng hành với Khoa CNTT – Trường ĐHSPKT Hưng Yên từ nhiều năm nay.
        VNPT hiện đang có những chỉ tiêu tuyển dụng liên quan đến lĩnh vực CNTT, ĐTVT và kinh doanh nên mong muốn được chia sẻ và tạo cơ hội cho các em sinh viên năm cuối thuộc các nhóm ngành CNTT, ngành gần CNTT, ĐTVT,….
       Đây là cơ hội rất tốt cho các em sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin đã và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Hiện tại, VNPT đang public các thông tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông sau:
        – Website tuyển dụng của VNPT: https://tuyendung.vnpt.vn/
        – Fanpage tuyển dụng: https://www.facebook.com/tuyendungVNPT/
        – Linkedin tuyển dụng: https://www.linkedin.com/in/vnpt-group/
       Các bạn sinh viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường có thể chủ động ứng tuyển vào những vị trí việc làm tốt, phù hợp với năng lực của bản thân bằng cách truy cập vào các địa chỉ cung cấp trên để được tư vấn kỹ hơn.
        VNPT là một trong những doanh nghiệp có mỗi quan hệ mật thiết, lâu dài và có nhiều hoạt động đồng hành với Khoa CNTT – Trường ĐHSPKT Hưng Yên từ nhiều năm nay.
        VNPT hiện đang có những chỉ tiêu tuyển dụng liên quan đến lĩnh vực CNTT, ĐTVT và kinh doanh nên mong muốn được chia sẻ và tạo cơ hội cho các em sinh viên năm cuối thuộc các nhóm ngành CNTT, ngành gần CNTT, ĐTVT,….
       Đây là cơ hội rất tốt cho các em sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin đã và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Hiện tại, VNPT đang public các thông tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông sau:
        – Website tuyển dụng của VNPT: https://tuyendung.vnpt.vn/
        – Fanpage tuyển dụng: https://www.facebook.com/tuyendungVNPT/
        – Linkedin tuyển dụng: https://www.linkedin.com/in/vnpt-group/
       Các bạn sinh viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường có thể chủ động ứng tuyển vào những vị trí việc làm tốt, phù hợp với năng lực của bản thân bằng cách truy cập vào các địa chỉ cung cấp trên để được tư vấn kỹ hơn.

Trả lời