02213.767.188

Thông báo Hội thảo cấp trường “Các mô hình máy học cho khai phá dữ liệu”

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế kết hợp với khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Các mô hình máy học cho khai phá dữ liệu”. 

Trân trọng kính mời các chuyên gia, Nhà khoa học tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học gửi bài viết theo địa chỉ: Ths Lê Thị Thương, CV phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; ĐT: 0986.688.462; Email: khcnhtqt.utehy@gmail.com. Theo mẫu bài viết tham khảo theo link đính kèm:

  1. Mẫu bài viết trình bày tiếng anh
  2. Mẫu bài viết trình bày tiếng việt