02213.767.188

Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh của Khoa Công nghệ Thông tin là nơi đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao và cung cấp các các dịch vụ, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội của trung tâm đồng bằng sông Hồng phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Khoa CNTT trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông, một cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín và một cơ sở hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.