02213.767.188

Sinh viên Nguyễn Tuấn Ngọc Khoa Công nghệ Thông tin được nhận bằng khen của Bộ Gáo dục và Đào tạo

Chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Ngọc – sinh viên lớp TK15.5 – Khoa Công nghệ Thông tin đã vinh dự đại diện cho sinh viên toàn trường được xét chọn nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: SINH VIÊN TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020.
Một chút thông tin về bạn sinh viên Nguyễn Tuấn Ngọc – lớp TK15.5, năm 2019 bạn Nguyễn Tuấn Ngọc đã xuất sắc ĐOẠT GIẢI TƯ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019” và nhận BẰNG KHEN của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trả lời