02213.767.188

Sau đại học

Với sự phát triển không ngừng về chất lượng của đội ngũ cán bộ cùng với nhu cầu học tập nâng cao của người học, năm 2014 Khoa CNTT cùng với một số khoa khác trong Trường ĐHSPKT Hưng Yên chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép đào tạo ở trình độ Cao học.

Tháng 10/2014, Khoa đã tuyển sinh đào tạo khóa cao học CNTT đầu tiên với 38 học viên. Tiếp theo đó là các khóa 2, khóa 3,… và lớp Cao học CNTT tại Tỉnh Điện Biên với tổng quy mô học viên cho đến hiện nay (năm 2016) là trên 120 học viên.

Các lớp cao học CNTT được giảng dạy bởi các giáo sư, phó giáo sư có bề dày công tác lâu năm, học viên được học tập, nghiên cứu trong môi trường khang trang, hiện đại, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình đào tạo.

Hiện nay, Nhà trường liên tục tuyển sinh các lớp cao học trong năm vào các đợt tháng 5 và tháng 10. Thông tin mới nhất đăng tải tại địa chỉ: www.utehy.edu.vn.

Chương trình đào tạo

Học phần

Số tín chỉ

Triết học

3

Tiếng Anh

4

Kiến trúc máy tính tiên tiến

2

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

Xử lý tín hiệu

2

Hệ điều hành nâng cao

2

Giao diện người máy nâng cao

2

Cơ sở dữ liệu nâng cao

2

Cấu trúc dữ liệu nâng cao

3

Tính toán mềm và ứng dụng

2

An toàn và bảo mật thông tin

2

Khai phá dữ liệu

2

Xử lý song song và phân tán

2

Xử lý tiếng nói

2

Xử lý ảnh và video

2

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

Thiết kế mạng WAN

2

Công nghệ truyền thông đa phương tiện

2

Mô hình hóa và phân tích hiệu năng hệ thống thông tin

2

Nguyên lý và mô thức các hệ phân tán

2

Truyền thông di động

2

Luận văn

12