02213.767.188

Lịch sử phát triển

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập năm 1998, tiền thân là Khoa Tin học có chức năng đào tạo cử nhân tin học từ trình độ cao đẳng. Đến tháng 01 năm 2003 khi Nhà trường được Thủ tướng chính phủ ra quyết định nâng cấp thành trường đại học, Khoa có Quyết định thành lập với tên gọi Khoa Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo Kỹ sư CNTT. Từ tháng 12 năm 2014, Khoa đã bắt đầu đào tạo trình độ Sau đại học ngành CNTT. Trải qua trên 20 năm xây dựng và phát triển, lực lượng cán bộ của Khoa ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; quy mô và hình thức đào tạo không ngừng mở rộng.

Khoa có ba bộ môn chuyên môn gồm BM Kỹ thuật Máy tính, BM Công nghệ Phần mềm, BM Mạng máy tính và Truyền thông và ba trung tâm thuộc khoa bao gồm Trung tâm Aptech: CNTT&TT, Trung tâm Phát triển Phần mềm, Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo. Khoa có tổng số 38 cán bộ giảng viên (CBGV), gồm cả cán bộ hợp đồng, 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên. Trong đó có 02 phó giáo sư, 12 tiến sĩ (cơ hữu, đạt 39% GV có trình độ tiến sĩ), 23 thạc sĩ. Trong số 23 thạc sĩ, có 06 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Cơ sở vật chất của Khoa liên tục được được đầu tư, trang bị mới phòng thực hành, thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Khoa có 16 phòng thực hành, thí nghiệm; có khoảng trên 330 máy tính có thể hoạt động và hơn 12 máy chiếu; đầy đủ các phòng học lý thuyết, phòng bộ môn và phòng lý thuyết chất lượng cao (2 phòng); hệ thống mạng có dây và không dây đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Khoa đào tạo 3 ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và ngành Khoa học máy tính với 9 chuyên ngành trình độ đại học:

  • Ngành Công nghệ thông tin có 3 chuyên ngành: Đồ họa đa phương tiện, Mạng máy tính và Truyền thông, Phát triển ứng dụng IoT
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ Web, Công nghệ di động, Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm
  • Ngành Khoa học máy tính bao gồm 3 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh

Quy mô đào tạo tăng dần mỗi năm. Tính đến năm học 2020-2021, khoa có tổng số trên một nghìn sinh viên đang theo học ở cả 3 ngành đào tạo đại học.