02213.767.188

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin khóa 8

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Tại buổi báo cáo các học viên đã trình bày nội dung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề mà đề tài đã đặt ra.

Ngày 22/12/2020, Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ cho lớp cao học chuyên ngành Công nghệ Thông tin khóa 8. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong thời đại công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ:

Trả lời