02213.767.188

Kết quả vòng loại cuộc thi vui cùng IT năm 2021

               Chúc mừng 12 đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại để chính thức có mặt tại các vòng thi chính thức cuộc thi Vui Cùng IT năm 2021. Ban tổ chức cuộc thi Vui cùng IT năm 2021 đề nghị các đội tuyển tiếp tục ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện thi đấu, đồng phục cho các vòng thi tiếp theo.
💥Danh sách các đội tuyển tham gia vòng thi chính thức Cuộc thi Vui cùng IT năm 2021.
Không có mô tả ảnh.