02213.767.188

Hợp tác doanh nghiệp: Viettel Telecom với sinh viên Khoa CNTT

        Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác toàn diện của Khoa CNTT với các Doanh nghiệp tuyển dụng, thứ 3 ngày 27/10/2020 Khoa CNTT tiếp tục được đón tiếp đại diện của Viettel Telecom về giao lưu với các bạn sinh viên, đồng thời tư vấn định hướng nghề nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng đối với sinh viên năm cuối của Khoa CNTT.
       Đây là một cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên không chỉ năm cuối mà các bạn sinh viên đang học tại Khoa có cái nhìn tổng quan về nghề nghiệp của mình cũng như các cơ hội việc làm trong tương lai.
       Thành phần tham dự chương trình bao gồm:
       Đại diện phía Viettel Telecom, Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Trung tâm, các cán bộ giáo viên không có giờ lên lớp và các bạn sinh viên TK15, TK18.
       Thời gian và địa điểm diễn ra cụ thể như sau:
          – Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 27-10-2020
          – Địa điểm: Hội trường ĐH412

Trả lời