02213.767.188

Định hướng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

Với phương châm đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, gắn liền với nhu cầu xã hội, đảm bảo sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay nhu cầu của nhà tuyển dụng. Vì vậy, Khoa CNTT đã sớm chủ trương thành lập những nhóm nghiên cứu theo định hướng ứng dụng, phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng sinh viên tốt nghiệp khi ra trường.

Với thế mạnh là đội ngũ giảng viên trẻ, tâm huyết cùng với đội ngũ chuyên gia là các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, Khoa đã xây dựng các nhóm nghiên cứu và tập trung vào các hướng sau:

–          Mạng máy tính, mạng máy tính thế hệ mới

–          Tính toán hiệu năng cao, siêu máy tính

–          An ninh và bảo mật thông tin

–          Khai phá dữ liệu

–          Công nghệ di động

–          Hệ thống phần mềm nhúng; thiết kế và lập trình robot.