02213.767.188

Đào tạo Đại học chính quy

Hệ Đại học chính quy Khoa Công nghệ Thông tin gồm các chuyên ngành đào tạo sau:

1. Chuyên ngành Công nghệ máy tính

a. Kiến thức, Kỹ năng

+  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ máy tính có các kiến thức kỹ năng chung của ngành công nghệ thông tin.

+  Có năng lực phát triển phầm mềm ứng dụng trên máy tính nói chung

+  Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này còn có:

o    Các kiến thức kỹ năng chuyên sâu về phần cứng máy tính, có khả năng thiết kế, phát triển, cài đặt các hệ thống phần cứng, phần mềm máy tính.

o    Có khả năng phát hiện, khắc phục các sự cố về phần cứng cũng như phần mềm máy tính.

o    Có khả năng thiết kế, lập trình, triển khai các hệ thống nhúng, hệ thống điều khiển có sự tham gia của máy tính.

o    Về năng lực lập trình: ngoài  khả năng về phát triển các phần mềm ứng dụng thông thường, phần mềm quản lý, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ máy tính còn có khả năng lập trình các phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển.

b. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

+  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ máy tính có khả năng tham gia trong bị trí làm việc với các vai trò như đã giới thiệu đối với mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nói chung.

+  Ngoài ra, do đặc thù chuyên sâu về lĩnh vực phần cứng và các hệ thống nhúng, hệ thống điều khiển, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thêm các cơ hội việc làm khác như:

o    Trong các doanh nghiệp phát triển phần mềm với vai trò: người thiết kế, lập trình các phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển, tạo ra các chương trình điều khiển, giao tiếp cho các hệ thống phần cứng mới,…

o    Trong các cơ sở, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thông minh ứng dụng trong đời sống, sản xuất với va trò: người thiết kế, tư vấn thiết kế về phần cứng; thiết kế và lập trình phần mềm điều khiển (firmware, software),… nhằm tạo ra các sản phẩm thông minh ứng dụng trong đời sống thường ngày như máy hút bụi tự động, robot trợ giúp, hệ thống an ninh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt,… cũng như các hệ thống điều khiển sản xuất tự động, bán tự động.

o    Các doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống nhúng với vai trò: người tư vấn các giải pháp kỹ thuật công nghệ chuyên sâu về lĩnh vực phần cứng, các hệ thống nhúng, hệ thống điều khiển,…

o    Cung cấp được các dịch vụ bảo hành, sữa chữa, khắc phục các sự cố về phần cứng, phần mềm cho các hệ thống công nghệ thông tin: lắp ráp máy tính đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người dùng, phát hiện và khắc phục được các sự cố về phần cứng, cài đặt phần mềm,….

2. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

a. Kiến thức, kỹ năng

+   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm có các kiến thức kỹ năng chung của ngành công nghệ thông tin.

+  Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này còn có những kỹ năng:

o    Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

o    Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế.

o    Thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và  nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

o    Các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm.

o    Các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử  dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.

o    Áp dụng tri thức Khoa học máy tính, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát  triển phần mềm máy tính.

b. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

+  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm có khả năng tham gia trong bị trí làm việc với các vai trò như đã giới thiệu đối với mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nói chung.

+  Ngoài ra, do đặc thù chuyên sâu về lĩnh vực phát triển và gia công phần mềm tại các cơ sở, trung tâm và công ty phần mềm, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thêm các cơ hội việc làm khác như:

o    Làm giáo viên dạy Tin học trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cập chuyên nghiệp, các trường Phổ thông ….

o    Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin.

o    Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

o    Các bộ phận vận hành và phát triển CNTT ở các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

o    Các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin.

o    Tại các đơn vị đó, sinh viên có thể đảm nhận các chức vụ cao trong quản lý công nghệ thông tin như : Project Manager, Architect, CIO

3. Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông

a. Kiến thức, kỹ năng

+  Thực hiện khảo sát, phân tích nhu cầu và xu hướng thị trường đối với các hệ thống mạng và các hệ thống thông tin doanh nghiệp;

+  Lập kế hoạch, xây dựng giải pháp và triển khai một dự án mạng doanh nghiệp (gồm cả hạ tầng và dịch vụ) theo yêu cầu chuyên biệt của khách hàng;

+  Phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp có quy mô vừa;

+  Đánh giá chất lượng dịch vụ và hạ tầng; tối ưu và tổ chức kế hoạch bảo trì;

+  Thực hiện tích hợp, cải tiến hệ thống và chuyển giao công nghệ;

+  Tư vấn về bảo mật, giải pháp kỹ thuật và công nghệ; tư vấn thiết kế mạng.

b. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

+  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông có khả năng tham gia trong bị trí làm việc với các vai trò như đã giới thiệu đối với mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nói chung.

+  Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia vào các ngành nghề sau:

o    Quản trị hệ mạng cho một cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệp;

o    Thiết kế, lắp đặt và tư vấn triển khai hệ thống mạng cho một cơ quan, doanh nghiệp;

o    Phát triển các ứng dụng liên quan đến thương mại điện tử; các ứng dụng đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch trên mạng Internet;

o    Tham gia đào tạo về các chứng chỉ liên quan đến Mạng máy tính.

Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo đại học chính quy ngành CNTT