02213.767.188

Bồi dưỡng ngắn hạn

Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT thuộc Khoa CNTT có chức năng tổ chức đào tạo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, cụ thể như sau:

  • Khóa học Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
  • Khóa học Quản trị mạng Quốc tế CCNA, MCSA
  • Khóa học An ninh mạng
  • Khóa học Thiết kế Web
  • Khóa học Lập trình Androi
  • Khóa học Thiết kế đồ họa

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cô Hồ Bạch Tuyết, ĐT: 0321.3.713.319 hoặc 0321.3.713.152

Email: hobachtuyet169@gmail.com