02213.767.188

Đại học liên thông

Đào tạo đại học liên thông

        Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học liên thông khoa Công nghệ Thông tin được cấp bằng đại học chính quy, được học lên hệ cao học.

a. Kiến thức, kỹ năng

+      Sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học liên thông có các kiến thức kỹ năng chuyên sâu về ngành công nghệ thông tin.

+      Có năng lực phát triển các phần mềm điện thoại trên nền tảng hệ điều hành android, window phone. Các phần mềm ứng dụng trên nền tảng window.

+      Phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

+      Có khả năng đưa ra các giải pháp, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính.

+      Đưa ra các phương án cải tiến hệ thống và chuyển giao công nghệ.

+      Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống mạng.

+      Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông còn có:

o     Các kiến thức kỹ năng chung về phần cứng máy tính, có khả cài đặt các hệ thống phần cứng, phần mềm máy tính.

o     Có khả năng phát hiện, khắc phục các sự cố về phần cứng cũng như phần mềm máy tính.

o     Về năng lực lập trình: phát triển các phần mềm ứng dụng thông thường, phần mềm quản lý…

b. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

o     Trong các doanh nghiệp phát triển phần mềm với vai trò: người thiết kế, lập trình các phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển, tạo ra các chương trình điều khiển, giao tiếp cho các hệ thống phần cứng mới,…

o     Các doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin.

o     Cung cấp được các dịch vụ bảo hành, sữa chữa, khắc phục các sự cố về phần cứng, phần mềm cho các hệ thống công nghệ thông tin: lắp ráp máy tính đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người dùng, phát hiện và khắc phục được các sự cố về phần cứng, cài đặt phần mềm,….

o     Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin.

o     Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

o     Các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin.

o     Quản trị hệ mạng cho một cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệpvừa và nhỏ

o     Thiết kế, lắp đặt và tư vấn triển khai hệ thống mạng cho một cơ quan, doanh nghiệp vừa va nhỏ.