02213.767.188

Cơ cấu tổ chức

  • Hội đồng Khoa CNTT. Chủ tịch: T.S Phạm Ngọc Hưng
  • Ban lãnh đạo Khoa: P.Trưởng khoa – Phụ trách khoa T.S Phạm Ngọc Hưng, P.Trưởng Khoa T.S Nguyễn Văn Hậu.
  • Bộ môn Công nghệ phần mềm: Trưởng bộ môn là T.S Nguyễn Văn Quyết.
  • Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông: Trưởng bộ môn là T.S Phạm Minh Chuẩn.
  • Bộ môn Kỹ thuật máy tính: Trưởng bộ môn là T.S Nguyễn Đình Chiến.
  • Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT: Giám đốc TT là Th.S Vũ Khánh Quý.