02213.767.188

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Công nghệ máy tính/Phát triển ứng dụng IoT.

Ngoài việc học tập, sinh viên chuyên ngành Công nghệ máy tính/Phát triển ứng dụng IoT còn tham gia nghiên cứu khoa học và đạt kết quả cao, điển hình là sản phẩm Xe lăn thông minh đã đạt giải nhất tại cuộc thi do tập đoàn Intel tổ chức năm 2015.

Từ năm học 2020-2021, bộ môn bắt đầu áp dụng chương trình đào tạo chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT (Internet of Things Application Development). Chuyên ngành này mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Bộ môn Kỹ thuật máy tính hiện có tổng số 09 cán bộ đương nhiệm với:

– 01 Phó giáo sư

– 05 Tiến sĩ

– 01 Nghiên cứu sinh

– 02 Thạc sĩ

TS. Phạm Ngọc Hưng

Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa

E-mail: PhamNgocHung@gmail.com

Tel: 0982.713.301

TS. Nguyễn Đình Chiến

Trưởng Bộ môn

E-mail: chienql@gmail.com

Tel: 0962.836.394

PGS.TS. Trịnh Văn Loan

Giảng viên thỉnh giảng

E-mail: loantv@gmail.com

Tel: 0903.277.732

TS. Hồ Khánh Lâm

Giảng viên thỉnh giảng

E-mail: lamhokhanh@gmail.com

Tel: 0913.207.555

TS. Vũ Huy Thế

Giảng viên

E-mail: thevh.bn@gmail.com

Tel: 0978.823.873

TS. Lê Trung Hiếu

Giảng viên

E-mail: Hieult.ktmt@gmail.com

Tel: 0987.779.776

NCS. Chu Bá Thành

Giảng viên – Chủ tịch Công đoàn khoa

E-mail: nhatthanhhy@gmail.com

Tel: 0901.582.882

ThS. Nguyễn Vinh Quy

Giảng viên

E-mail: vinhquynguyen@gmail.com

Tel:0367.122.505

ThS. Trần Thị Phương

Giảng viên

E-mail: phuongutehy2405@gmail.com

Tel: 0975.822.600

  • Thông tin liên hệ

          Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

         Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH202 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.