02213.767.188

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

1. Thông tin chung

Bộ môn Công nghệ phần mềm (tên tiếng anh là Software Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

 • Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm như: Cơ sở kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, toán rời rạc, trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, công nghệ web và ứng dụng, lập trình mobile…
 • Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia công và phát triển phần mềm tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Các hướng nghiên cứu chính

 • Algorithms and Theory
 • Parallel Computing
 • Software Testing and Verification
 • Data Mining

4. Đội ngũ cán bộ

Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

 • Phó giáo sư: 1
 • Tiến sỹ: 5
 • NCS: 3
 • Thạc sỹ: 7
TS. Nguyễn Văn Quyết

Trưởng Bộ môn

E-mail: quyetict@gmail.com

Tel: 0912.188.636

TS. Nguyễn Minh Quý

Chủ tịch hội đồng trường

E-mail: quyutehy@gmail.com

Tel: 0912.068.582

TS. Chu Thị Minh Huệ

Phó trưởng Bộ môn

E-mail: HueCtm@gmail.com

Tel: 0982.817.392

PGS.TS Nguyễn Quang Hoan

Giảng viên thỉnh giảng

E-mail: quanghoanptit@yahoo.com.vn

Tel: 0903.438.226

TS. Nguyễn Minh Tiến

Giảng viên

E-mail: minhtienhy@gmail.com

Tel: 0983.860.318

TS. Nguyễn Văn Hậu

Phó Trưởng Khoa

E-mail: nvhau666@gmail.com

Tel: 0943. 651.135

TS. Lê Thị Thu Hương

Giảng viên

E-mail: lehuong7885@gmail.com

Tel: 0915.324.04

ThS. Ngô Thanh Huyền

Giảng viên

E-mail: nthuyen@utehy.edu.vn

Tel: 0982.713.518

NCS. Đào Anh Hiển

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

E-mail: hienda@utehy.edu.vn

Tel: 0983.264.436

ThS. Trịnh Thị Nhị

Giảng viên

E-mail: Nhicntt@gmail.com

Tel: 0978.606.526

NCS. Hoàng Quốc Việt

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

E-mail: viethqtk1@gmail.com

Tel: 0976.124.669

ThS. Nguyễn Hữu Đông

Giảng viên

E-mail: dongcntt77@gmail.com

Tel: 0983.539.745

ThS. Đỗ Thị Thu Trang

Giảng viên

E-mail: TrangLexus@gmail.com

Tel: 01696.911.336

ThS. Nguyễn Hoàng Điệp

Giảng viên

E-mail: diep82003@gmail.com

Tel: 0923.848.008

ThS. Trần Đỗ Thu Hà

Giảng viên

E-mail: tdhapi@gmail.com

Tel: 0976.289.988

ThS. Nguyễn Thị Hải Năng

Giảng viên

E-mail: hainangtk1@gmail.com

Tel: 0912.384.299

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH204 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.