02213.767.188

Thông báo về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo số 446/TB-ĐHSPKTHY ngày 14 tháng 07 năm 2020 về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên năm 2020-2021, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các bạn sinh viên và các thầy cô chủ nhiệm quá trình đăng ký và hướng dẫn SV NCKH với mục đích:
– Nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động của sinh viên;
– Hình thành năng lực tự nghiên cứu của sinh viên;
– Tăng cường khả năng NCKH của giảng viên và sinh viên.
Kế hoạch cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo số 446/TB-ĐHSPKTHY ngày 14 tháng 07 năm 2020 về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên năm 2020-2021, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các bạn sinh viên và các thầy cô chủ nhiệm quá trình đăng ký và hướng dẫn SV NCKH với mục đích:
– Nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động của sinh viên;
– Hình thành năng lực tự nghiên cứu của sinh viên;
– Tăng cường khả năng NCKH của giảng viên và sinh viên.
Kế hoạch cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.