02213.767.188

Thông báo việc đăng ký học chương trình liên kết đào tạo 2+2 với Đại học SunMoon Hàn Quốc dành cho sinh viên đã trúng tuyển các ngành đào tạo thuộc khoa Công nghệ thông tin khóa khóa tuyển sinh năm 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 2+2 VỚI ĐẠI HỌC SUN MOON HÀN QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.