02213.767.188

Thông báo điểm trúng tuyển lớp sinh viên tài năng và miễn giảm học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm 2020

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LỚP SINH VIÊN TÀI NĂNG VÀ MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020.
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LỚP SINH VIÊN TÀI NĂNG VÀ MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.