02213.767.188

Sứ mệnh tầm nhìn

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được thành lập năm 1998 với tiền thân là Ban Kỹ thuật cơ sở. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, cùng với sự lớn mạnh vượt bậc của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong những năm gần đây, tập thể lãnh đạo và cán bộ giảng viên Khoa CNTT đã không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Nhà trường đã giao phó, góp phần đưa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy, uy tín trong nước và khu vực, là nơi cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Sứ  mệnh của Khoa Công nghệ thông tin là đào tạo cán bộ có trình độ từ bậc Trung cấp  đến Đại học và dần tiến tới đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và  truyền thông phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Mục  đích cụ thể là đào tạo ra các kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự lực tự cường, trung thành với tổ quốc Việt Nam XHCN, có trình độ chuyên môn cao, có trình độ ngoại ngữ, có sức khỏe, có khả năng hoạt động thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.

Trở thành cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín.

Trở thành cơ sở hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ