02213.767.188

Sinh viên Nguyễn Anh Hải – Lớp 17.3 – Cán bộ đoàn ưu tú của Liên chi đoànCNTT được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên

Ngày 24/11/2020 Tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và đón nhận bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại trung tâm hội nghị tỉnh. Vinh dự cho tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Anh Hải- sinh viên lớp TK17.3 khoa Công nghệ Thông tin- Ủy viên BCH Đoàn trường vinh dự được tuyên dương tại Hội nghị. Với sáng kiến thiết kế thành công ” Máy phun sát khuẩn tự động” với chi phí thấp để có thể chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 sinh viên Nguyễn Anh Hải đã đại diện cho tuổi trẻ trường ĐHSPKT Hưng Yên xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.