ThS. Nguyễn Văn Quyết

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0912.188.636

Fax: 0321.3713.015

E-mail: quyetict@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • Từ 19/8/2005 - 19/8/2009: Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • Từ 28/4/2011 - 13/01/2013: Học Thạc sỹ Công nghệ Thông tin tại Viện Công nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Từ 10/3/2013 - 05/09/2012: Thực tập sinh tại National Institute of Informatics, Tokyo, Japan

Các môn giảng dạy:

 • Phân tích thiết kế phần mềm
 • Công nghệ Web và ứng dụng
 • Lập trình cơ sở dữ liệu với C# và SQL

Hướng nghiên cứu:

 • Parallel Computing
 • Programming Languages
 • Sofware Engineering  

Các công trình NCKH

 1. Năm 2012: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường "Xây dựng giải pháp thiết kế Web Framework trên nền tảng Công nghệ .NET", đã nghiệm thu.

Các bài báo đã công bố

 1. Quyet Nguyen-Van, Le-Duc Tung, Zhenjiang Hu: "Minimizing data transfers for regular reachability queries on distributed graphs."  Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 325-334
 2. Le-Duc Tung, Quyet Nguyen-Van, Zhenjiang Hu: "Efficient query evaluation on distributed graphs with Hadoop environment" Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 311-319

Thông tin khác

 • Không có