ThS. Trần Đỗ Thu Hà

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 097.628.9988

Fax: 02313.713.015

E-mail: tdhapi@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

-      9/2005 - 1/2010: Cử nhân Sư phạm CNTT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

-      4/2011 - 4/2013: Học cao học tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Các môn giảng dạy:

-      Tin học đại cương

-      Phân tích thiết kế phần mềm

-      Cơ sở dữ liệu

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-      Algorithms 

-      Software Engineering

-      Database

Hồ sơ

  1. Thành tích nghiên cứu khoa học:

-      Tháng 4/2013, luận văn cao học “Lượng giá và đánh giá chất lượng tiếng nói cảm thụ”, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

  1. Các bài báo, xuất bản: