ThS. Nguyễn Thị Hải Năng

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0912-384-299

Fax: 0321.3713.015

E-mail: Hainangtk1@gmail.com; nangnth@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

09/2003 đến 1/2008: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

04/2011 - 04/2013: Học cao học tại ĐHBK Hà Nội

Các môn giảng dạy:

  1. Tin học đại cương
  2. Cơ sở kỹ thuật lập trình
  3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  4. Thiết kế và đánh giá thuật toán  
  5. Trí tuệ nhân tạo

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Algorithms

-  Machine Learning/ Data Mining 

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          02/2012-11/2012, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong phân tích tài chính kinh doanh ngân hàng”, đã nghiệm thu

-          Tháng 4/2013, luận văn cao học “Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong phân tích tài chính kinh doanh ngân hàng”, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội

2)   Các bài báo, xuất bản:

-          Nguyễn Bá Tường, Nguyễn Thị Hải Năng “Nghiên cứu ứng dụng luật kết hợp trong phân tích tài chính kinh doanh ngân hàng” , tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 20, tháng 08 năm 2012, ISSN 1859-1043