ThS. Đỗ Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 01696.911336

Fax: 02313.713.015

E-mail: TrangLexus@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

-      9/2003 - 7/2007, Kỹ sư ngành Tin học Quản Lý Đại học Mở Hà Nội.

-      12/2004 - 6/2009, Cử nhân ngành Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (hệ Tại chức).

-      06/2011 - 12/2012: Tham gia khóa học iTester tại Trung tâm Thăng Long Aptech Hà Nội

-      05/2011 – 05/2013: Học cao học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn giảng dạy:

-      Tin học đại cương

-      Đảm bảo chất lượng phần mềm

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-      Graphics Applications

-      Database Management System

-      Software Testing

Hồ sơ

  1. Thành tích nghiên cứu khoa học:

-      Tháng 4/2013, luận văn cao học “Hệ gợi ý phim sử dụng cách tiếp cận lai”, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

  1. Các bài báo, xuất bản:

-      Nguyễn Thị Thanh Huệ, Đỗ Thị Thu Trang “Tóm tắt văn bản Tiếng việt hướng truy vấn”, tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, tháng 11 năm 2012