ThS. Trịnh Thị Nhị

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0987-595.032

Fax: 02313.713.015

E-mail: Nhitthy@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn

Quá trình đào tạo:

1996-2000: Học đại học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

2000-2008: Giảng viên Khoa CNTT- Trường ĐHSPKT Hưng Yên

2008-2011: Học cao học tại Trường ĐHCN – ĐHQG Hà nội

2011-2014: Giảng viên Khoa CNTT- Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Các môn giảng dạy:

  1. Tin học đại cương
  2. Phân tích thiết kế Hệ thống
  3. Cơ sở dữ liệu
  4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
  5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Cơ sở dữ liệu

-  Khai phá dữ liệu

-  Kho dữ liệu

-  Công nghệ phần mềm

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          Chủ nhiệm đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý khách của công ty Vinalines. Trường Đại học Quốc gia Hà nội Năm 2000.

-          Tham gia đề tài cấp trường: Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống bài tập, bài tập thực hành cho khoa CNTT, trường Đại học SPKT Hưng Yên. Năm 2004.

-          Đề tài: Khai thác kho dữ liệu điểm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2011.

2)   Các bài báo, xuất bản: