ThS. Nguyễn Hữu Đông

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0983.539.745

Fax: 0321.3713.015

E-mail: dongcntt77@gmail.com; dongnh@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

06/1996 đến 6/2000: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

11/2006 – 11/2008: Học cao học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

Làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự tháng 7/2013

Các môn giảng dạy:

  1. Cơ sở kỹ thuật lập trình
  2. Lập trình hướng đối tượng
  3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Algorithms

-  Machine Learning/ Data Mining 

-  Rought Set Theory

Hồ sơ

1)       Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          Tháng 11/2008, luận văn cao học “Tìm kiếm thông tin trên lưới tin”, Đại học Sư phạm Hà Nội I

-          02/2010-11/2011, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu một số cơ chế bảo mật và giải pháp chống tắc nghẽn cho Cổng thông tin điện tử trường ĐHSPKT Hưng Yên”, đã nghiệm thu.

-          02/2013-02/2014, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu dựa theo Lý thuyết tập thô”, đã nghiệm thu

2)       Các bài báo, xuất bản:

-          Nguyễn Hữu Đông, Phùng Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Tường “ Các tính chất của hệ số phụ thuộc k”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 17, 2012, ISSN 1859-1043

-           Nguyễn Hữu Đông, Phùng Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Tường “ Tập thô và các tính chất của vùng dương”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 18, 2012, ISSN 1859-1043

-          Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tân “Lượng hóa số các tập thô trong không gian xấp xỉ Pawlak”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 20, 2012, ISSN 1859-1043

-          Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Bá Quảng, Nguyễn Bá Tường “ Các tính chất và phương pháp tính toán thô dựa trên quan hệ và ma trận của quan hệ”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 23, 2013, ISSN 1859-1043

-          Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Bá Quảng, Ngô Trọng Mại “Thuật toán rút gọn sử dụng quan hệ tương đương”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 28, 2013, ISSN 1859-1043

-          Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Bá Tường “Thuật toán rút gọn thuộc tính trong lý thuyết tập thô”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 28, 2013, ISSN 1859-1043