ThS. Ngô Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 098-271-35 18

Fax: 0321.3713.015

E-mail: nthuyenster@gmail.com; nthuyen@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

09/1995 đến 7/1999: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

09/2007 - 09/2009: Học cao học tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các môn giảng dạy:

  1. Cơ sở kỹ thuật lập trình
  2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  3. Thiết kế đánh giá và thuật toán

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Algorithms

-  Machine Learning/ Data Mining 

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          02/2006 – 11/2006, thành viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng hệ thống bài tập – bài thực hành khoa Công nghệ thông tin”, đã nghiệm thu

-          Tháng 9/2009, luận văn cao học “Đảo bảo tính riêng tư trong các ứng dụng ”, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội

2)   Các bài báo, xuất bản:

-          Ngô Thanh Huyền. “Phương pháp giảng dạy môn Tin học”, hội thảo Khoa CNTT “Đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy khoa CNTT – ĐH SPKT Hưng Yên năm 2011”