ThS. Nguyễn Minh Tiến

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 098-386-03 18

Fax: 02313.713.015

E-mail: minhtienhy@gmail.com; tiennm@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

10/2004 đến 5/2009: Học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

11/2011 - 07/2014: Học cao học tại ĐHCN, ĐHQG Hà Nội

08/2013 – 01/2014: Thực tập sinh tại Viện tin học quốc gia Nhật Bản.

Các môn giảng dạy:

  1. Cơ sở kỹ thuật lập trình
  2. Phân tích thiết kế phần mềm
  3. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
  4. Lập trình di động

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Algorithms

-  Machine Learning; Data Mining

-  Natural Language Processing; Information Extraction

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          1/2010-11/2010, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng website các khoa tại trường ĐHSPKT Hưng Yên”, đã nghiệm thu

-          Tháng 7/2014, luận văn cao học “Trích chọn sự kiện dịch bệnh cho hệ thống giám sát trực tuyến”, ĐHCN, ĐHQG Hà Nội

2)   Các bài báo, xuất bản:

-          Minh-Tien Nguyen and Tri-Thanh Nguyen, “Extraction of Disease Events for a Real-time Monitoring System”. In the Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology – SoICT, Danang, Vietnam, (December 2013).

-          Mai-Vu Tran, Minh-Hoang Nguyen, Sy-Quan Nguyen, Minh-Tien Nguyen, and Xuan-Hieu Phan, “Vnloc: A Real-time News Event Extraction Framework for Vietnamese. In the Proceedings of the 4th International Conference on Knowledge and Systems Engineering - KSE, Danang, Vietnam, (August 2012).

-          Minh-Tien Nguyen, Mai-Vu Tran, Tri-Thanh Nguyen, “A Combination of Semantic Rule and Machine Learning for Disease Event Classification”, Journal of Scientific Research and Military Technology, ISSN 1859 - 1043, pp50-58, 2012 (Vietnamese).