ThS. Phạm Minh Chuẩn

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 03213713153

Fax: (84)-321-3713153

E-mail: chuanpm@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 203 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 10/1998-5/2003, Kỹ sư ngành Toán-Tin Ứng Dụng Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 10/2006-11/2008, Thạc sĩ Toán -Tin ứng dụng, chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Hiện đang làm NCS tại viện CNTT & TT – Đại học BKHN.

Các lĩnh vực nghiên cứu

 • Lý thuyết đồ thị
 • Ngôn ngữ hình thức
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống gợi ý

Hồ sơ nghiên cứu

1. Các đề tài, dự án tham gia
 • 4/2009-10/2009, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm duyệt nội dung văn bản”, đã nghiệm thu.
 • 4/2009-10/2009, thành viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu môt số hệ mã mới và ứng dụng”, đã nghiệm thu.
 • 1/2006-11/2006, thành viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Chuẩn hóa hệ thống bài tập, bài tập thực hành cho khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐHSPKT Hưng Yên”, đã nghiệm thu.
 • 1/2005-11/2005, thành viên nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “ Xây dựng hệ thống bài tập, bài tập thực hành cho khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐHSPKT Hưng Yên”, đã nghiệm thu.
2. Các bài báo, xuất bản
Tiếng Việt
 • Phạm Minh Chuẩn, “Về độ cao phép sao của ngôn ngữ chính quy”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách Khoa Hà nội 11/2008.