ThS. Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 091-532-4041

Fax: 0321.3713.015

E-mail: Lehuong7885@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn

Quá trình đào tạo:

09/2003 đến 7/2007: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

07/2011 – 02/2012: Tham gia khóa học iTester tại Thăng Long Hà Nội

04/2011 - 04/2013: Học cao học tại ĐHBK Hà Nội

Các môn giảng dạy:

  1. Tin học đại cương
  2. Cơ sở kỹ thuật lập trình
  3. Cơ sở dữ liệu
  4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
  5. Kiểm thử phần mềm

Các lĩnh vực nghiên cứu:

ü  Algorithms

ü  Database/Rational Database Management System (RDBMS)

ü  Software Testing/Software Verification

ü  Machine Learning/ Data Mining 

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-          1/2009-11/2010, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu lập luận dựa trên kinh nghiệm CBR và ứng dụng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh”, đã nghiệm thu.

-          02/2012-11/2012, chủ nhiệm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Kiểm tra và khắc phục mã nguồn về khả năng truy cập thuận tiện các ứng dụng web trên mobile”, đã nghiệm thu

-          02/2012 – 11/2012, thành viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động”, đã nghiệm thu

-          Tháng 4/2013, luận văn cao học “Kiểm tra khả năng truy cập thuận tiện của dịch vụ web trên di động dựa vào mã nguồn”, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội

2)   Các bài báo, xuất bản:

-          Lê Thị Thu Hương. “Cách viết bài báo khoa học”, hội thảo Khoa CNTT “Đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy khoa CNTT – ĐH SPKT Hưng Yên năm 2011”

-          Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tân “Lượng hóa số các tập thô trong không gian xấp xỉ Pawlak”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 20, tháng 08 năm 2012, ISSN 1859-1043

-          Lê Thị Thu Hương, Đào Anh Hiển “Kiểm tra mã nguồn về khả năng truy cập thuận tiện nội dung web trên mobile”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, tháng 11 năm 2012, ISSN 1895 - 1043  

-          Đào Anh Hiển, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Quốc Việt “Một cách tiếp cận xây dựng công cụ kiểm thử phần mềm tự động ”, tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, tháng 11 năm 2012, ISSN 1895 – 1043