TS. Nguyễn Minh Quý

Chức vụ: Trưởng Khoa

Tel: 0912.068.582

Fax: 0321.3713.015

E-mail: quyutehy@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn

Quá trình đào tạo:

1996-2001: Học đại học ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐHBK Hà Nội

2002-2005: Giảng viên Khoa CNTT- Trường ĐHSPKT Hưng Yên

2005-2007: Học cao học tại Trường ĐHCN – ĐHQG Hà nội

2007-2009: Giảng viên Khoa CNTT- Trường ĐHSPKT Hưng Yên

2010-2014: Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật phần mềm – tại Trường ĐHBK Hà Nội

3/2012-9/2012: Thực tập sinh tại viện NII – Nhật Bản.

Các môn giảng dạy:

  1. Kỹ thuật lập trình
  2. Lập trình mạng máy tính
  3. Lập trình web
  4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  
  5. Kỹ nghệ phần mềm
  6. Phân tích thiết kế hệ thống

Các lĩnh vực nghiên cứu:

  • Tính toán hiệu năng cao
  • Công nghệ phần mềm
  • Kiểm thử phần mềm
  • Hiệu năng các hệ thống tính toán song song

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

- Chủ nhiệm Đề tài Nghiên cứu khoa học Cấp Bộ năm 2017-2018. Mã số: B2017-SKH01. Nghiên cứu và xây dựng giải pháp an toàn thông tin trên hệ thống máy tính.

-  Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống bài tập, bài tập thực hành cho khoa CNTT, trường Đại học SPKT Hưng Yên. Năm 2004.

-  Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không dây – Bluetooth, năm 2005.

-  Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành tại Khoa CNTT, năm 2011.

- Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu lý thuyết tính toán song song và ứng dụng phát triển hệ thống an ninh chống thâm nhập mạng máy tính trường ĐHSPKT Hưng Yên, năm 2013.

- Tham gia đề tài cấp bộ: B2004-61-07. Xây dựng hệ thống tích hợp quản lý và trao đổi thông tin trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. năm 2004.

- Tham gia đề tài trọng điểm cấp trường: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm siêu máy tính cỡ nhỏ phục vụ đào tạo và nghiên cứu, năm 2012.

2)   Các bài báo, xuất bản:

-  Nguyen Minh Quy, Huynh Quyet Thang, Ho Khanh Lam, “Analysis of Effectiveness of Communication Overhead in the Parallel Computing System Using Stochastic Colored Petri Nets”, American Journal of Networks and Communications.

-  Nguyen Minh Quy, Huynh Quyet Thang, Ho Khanh Lam, “Analysis of Effectiveness of Communication Overheads in the Parallel Computing System Using the Closed Product Form Queueing Network”, IEEE-RIVF 2013 Proceedings HANOI, NOVEMBER 10-13, 2013 RIVF-2013: The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication echnologies.

-  Nguyễn Minh Quý, Hồ Khánh Lâm, Huỳnh Quyết Thắng, “Phân tích hiệu năng của các kiến trúc chip đa lõi”, Hội nghị FAIR 20-21/6/2013, TP Huế.

-  Nguyễn Minh Quý, Hồ Khánh Lâm, Huỳnh Quyết Thắng, “Phân tích ảnh hưởng của mạng liên kết đến hiệu năng của vi xử lý đa lõi”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

- Nguyễn Minh Quý, Hồ Khánh Lâm, Huỳnh Quyết Thắng, “Phân tích hiệu năng của vi xử lý đa lõi bằng CPFQN và GSPN”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

-  Nguyễn Minh Quý, Hồ Khánh Lâm, Huỳnh Quyết Thắng, “Tối ưu hóa kết nối bảng trong hệ thống xử lý dữ liệu song song HIVE sử dụng các hàm do người dùng định nghĩa”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.