Thăm quan Công ty Cổ phần MISA - 2018

Thăm quan Công ty Cổ phần MISA - 2018

09/11/2018 289 lượt xem
Chương trình là một hoạt động dành cho sinh viên của Khoa, với mục đích rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng với sinh viê