THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 2+2 VỚI ĐẠI HỌC SUN MOON HÀN QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020.

Đăng ngày 08/12/2020 24 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 2+2 VỚI ĐẠI HỌC SUN MOON HÀN QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020.

Hình ảnh có thể có: văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản