Chi nhánh Kỹ thuật Vietel Hưng Yên tuyển dụng nhân sự kỹ thuật

Đăng ngày 24/06/2020 134 lượt xem

CÁC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

- Nhân viên kỹ thuật           

  • Số lượng: 06 người

- Địa điểm làm việc: 

  • Mỹ Hào:  03 người
  • Văn Lâm: 01 người
  • Văn Giang: 01 người
  • Ân Thi: 01 người  

- Mô tả công việc:

  • Triển khai dịch vụ Internet/ Truyền hình/ Camera/Kênh truyền,...cho khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng dịch vụ của Viettel.
  • Các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác.

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG