Quyết định thành lập " Câu lạc bộ lập trình Trường Đại học SPKT Hưng Yên" và "Quy chế hoạt động của CLB"

Đăng ngày 26/03/2020 210 lượt xem

  • Quyết định thành lập "Câu lạc bộ lập trình trường Đại học SPKT Hưng Yên"

           https://drive.google.com/file/d/1OEptGzUCGI2wYHLUcjlTYiypiUVjJ6sq/view?usp=sharing

 

  • Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ:

           https://drive.google.com/file/d/1c4fbvXoLx-trfjAHMSUSAijrJwXhe2Xw/view?usp=sharing