Tinh Vân Group Tuyển dụng

Đăng ngày 07/11/2018 592 lượt xem

Thông tin tuyển dụng : Tinh Vân Group đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 

1.       Project Manager (1500$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/261

2.       .Net Developer (700-1200$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/257

3.       QA Dự án (600-1000$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/263

4.       Thư ký dự án (500-700$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/262

5.       Test white box (700-1200$) : làm trong mảng tài chính ngân hàng, với các domain về tài chính