Trường Đại học SPKT Hưng Yên tổ chức đào tạo, thi và cấp “Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”

Đăng ngày 12/08/2016 715 lượt xem

          BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                     Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

          Số           /ĐHSPKTHY                                               Hưng Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2016

(V/v tổ chức thi, cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT cơ bản theo TT 03/BTTTT)

 

Kính gửi:                …………………………………………............................................

 

       Căn cứ thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị công lập;

       Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được học tập, bồi dưỡng và thi đạt “Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”. Trường Đại học SPKT Hưng Yên tổ chức đào tạo, thi và cấp “Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”. Nhà trường trân trọng thông báo tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ. Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Địa điểm đào tạo (Tổ chức đào tạo tại một trong các địa điểm sau):

          - Tại các cơ sở của Nhà trường: (Cơ sở 1: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên;

            Cơ sở 2: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên; Cơ sở 3: Số 189, Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương).

          - Tại các đơn vị  (Số lượng trên 30 học viên).

  1. Thời gian đào tạo: 08 buổi (Có các lớp tổ chức vào T7 và CN).
  2. Kinh phí đào tạo, thi và cấp chứng chỉ: 1.500.000đ/học viên (Bao gồm 6 module).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

ĐT: (0321).3.713.152, Email: ic3@utehy.edu.vn

Hotline: Thầy Vũ Khánh Quý (094.552.8686)

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo).

Trân trọng cảm ơn và rất mong được hợp tác với Quý Cơ quan.