Cơ cấu tổ chức

  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngành CNTT. Thành lập từ 2010, do PGS.TS Nguyễn Quang Hoan làm chủ tịch; Gồm: Ban chủ nhiệm, các trưởng Bộ môn; Các GS, PGS, TS và một vài đại diện doanh nghiệp.
  • Ban lãnh đạo Khoa: Trưởng khoa TS Nguyễn Minh Quý, P.Trưởng Khoa Th.S Phạm Ngọc Hưng.
  • Bộ môn Công nghệ phần mềm (19 CBGV): Trưởng bộ môn là TS Nguyễn Văn Hậu.
  • Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông (11 CBGV) : Trưởng bộ môn là Th.S Phạm Minh Chuẩn.
  • Bộ môn Kỹ thuật máy tính (11 CBGV) : Trưởng bộ môn là Th.S Phạm Ngọc Hưng.
  • Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT (4 CBGV) : Giám đốc TT là Th.S Vũ Khánh Quý.