Cơ cấu tổ chức

  • Hội đồng Khoa CNTT. Chủ tịch: PGS.TS Bùi Thế Hồng
  • Ban lãnh đạo Khoa: Trưởng khoa T.S Nguyễn Minh Quý, P.Trưởng Khoa Th.S Phạm Ngọc Hưng.
  • Bộ môn Công nghệ phần mềm (19 CBGV): Trưởng bộ môn là T.S Nguyễn Văn Hậu.
  • Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông (11 CBGV) : Trưởng bộ môn là T.S Nguyễn Đình Hân.
  • Bộ môn Kỹ thuật máy tính (11 CBGV) : Trưởng bộ môn là Th.S Phạm Ngọc Hưng.
  • Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT (4 CBGV) : Giám đốc TT là Th.S Vũ Khánh Quý.