Nhóm nghiên cứu Công nghệ Mạng máy tính

Trưởng nhóm nghiên cứu

TS. Nguyễn Đình Hân

Liên hệ

TS. Nguyễn Đình Hân

Email: nguyendinhhan@gmail.com, hannguyen@utehy.edu.vn

Địa chỉ: Bộ môn Mạng MT và Truyền thông, Khoa CNTT, Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Điện thoại: 0915.046.320, Fax: 3213.713.017

Các thành viên chính

 • ThS. Phạm Minh Chuẩn
 • ThS. Nguyễn Duy Tân
 • ThS. Đào Minh Tuấn
 • ThS. Vi Hoài Nam
 • ThS. Vũ Huy Thế
 • ThS. Lê Thị Thu Hương
 • ThS. Nguyễn Minh Tiến

Các cộng sự

 • Prof. Minho Jo, Korea University, South Korea
 • Prof. Hoh Peter In, Korea University, South Korea
 • Dr. Longzhe Han, Nanchang Institute of Technology, China
 • GS.TSKH. Đỗ Long Vân, Viện Toán học, Viện KHCN Việt Nam
 • GS.TS. Vũ Đức Thi, Viện Công nghệ Thông tin, Viện KHCN Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐHBK Hà Nội
 • TS. Kiều Văn Hưng, Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ
 • TS. Hồ Ngọc Vinh, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
 • TS. Đặng Quyết Thắng, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Giới thiệu chung

Nhóm nghiên cứu Công nghệ Mạng máy tính là một tập thể các nhà khoa học thuộc Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Nhóm được thành lập nhằm giúp Bộ môn thực hiện các đề tài và dự án nghiên cứu trong lĩnh vực Mạng máy tính. Mặc dù nghiên cứu là một công việc của người giảng viên, nhóm nghiên cứu ra đời sẽ giúp gắn kết các thành viên, tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu có giá trị làm giàu thêm tri thức của nhân loại, phục vụ cuộc sống của con người.

Đồng hành cùng nhóm nghiên cứu là các cộng sự - các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Sự nghiệp khoa học của các cộng sự vừa là động lực thúc đẩy vừa là mục tiêu phấn đấu của các thành viên nhóm nghiên cứu.

Các hướng nghiên cứu chính

Mạng máy tính là một lĩnh vực nghiên cứu của Khoa học máy tính. Các hướng nghiên cứu chính và liên quan đang được nhóm thực hiện bao gồm:

 • Tính toán đám mây và di động (Mobile cloud computing)
 • Truyền thông không dây thế hệ 4, 5 (4G, 5G wireless communications)
 • Công nghệ radio thông minh (Cognitive radio technology)
 • Lý thuyết mã, mật mã học, giấu tin và an toàn thông tin
 • Đồ thị và Tổ hợp trên từ
 • Ôtômat và thuật toán

Một số công trình tiêu biểu gần đây

Minho Jo, Longzhe Han, Nguyen Duy Tan and Hoh Peter In (2014) A Survey: Energy Exhausting Attacks in MAC Protocols in WBANs. Telecommunication Systems (SCI, IF: 1.027) (to appear)

Longzhe Han, Nguyen Dinh Han and Hoh Peter In (2014) Cross-layer Video Streaming Mechanism over Cognitive Radio Ad-hoc Information Centric Networks. KSII Transactions on Internet and Information Systems (SCIE, IF: 0.560) (to appear)

Nguyen Dinh Han, Longzhe Han, Dao Minh Tuan, Hoh Peter In and Minho Jo (2014) A Scheme for Data Confidentiality in Cloud-assisted Wireless Body Area Networks. Information Sciences (SCI, IF: 3.676) (to appear)

Nguyen Dinh Han, Ho Ngoc Vinh, Dang Quyet Thang and Phan Trung Huy (2014) Quadratic algorithms for testing of codes and -codes. Fundamenta Informaticae (SCIE, IF: 0.399), 130 (2014), pp. 163-177

Minh Tien Nguyen and Tri Thanh Nguyen (2013) Extraction of disease events for a real-time monitoring system. SoICT 2013, pp. 139-147

Nguyen Duy Tan, Longzhe Han, Nguyen Dinh Viet and Minho Jo (2012) An Improved LEACH Routing Protocol for Energy-Efficiency of Wireless Sensor Networks. Smart CR, 2(5), pp. 360-369

Mai Vu Tran, Minh Hoang Nguyen, Sy Quan Nguyen, Minh Tien Nguyen and Xuan Hieu Phan (2012) VnLoc: A Real-Time News Event Extraction Framework for Vietnamese. KSE 2012, pp. 161-166