Thông tin liên hệ

          Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

          KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

          Cơ sở 1:

          Địa chỉ: Phòng 202 – Dãy nhà A - Trường ĐH SPKT Hưng Yên

          Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên

          Điện thoại: 03213.713.319 / 03212.713.153

 

          Cơ sở 2:

          Địa chỉ: Phòng 207 – Tòa nhà điều hành - Trường ĐH SPKT Hưng Yên

          Nhân Hoà - Mỹ Hào - Hưng Yên

          Điện thoại: 03213.713.319 / 03213.713.153

 

          Cơ sở 3:

          Địa chỉ: Phòng 204 – Tòa nhà 7 tầng - Trường ĐH SPKT Hưng Yên

          189 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Hải Dương

          Điện thoại: 03203.894.540