Danh sách đề tài

Năm 2015

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu và chế tạo bộ thu thập tự động dữ liệu thời tiết ứng dụng cho các tram quan trắc khí tượng

Vũ Huy Thế

2

Xây dựng ngôn ngữ mô hình hóa miền kiểm thử giao diện Mobile cho kiểm thử dựa trên mô hình

Chu Thị Minh Huệ

3

Nghiên cứu giao thức định tuyến phân nhóm cho mạng cảm biến không dây

Nguyễn Duy Tân

4

Nghiên cứu, thiết kế, đánh giá hiệu năng bộ nhớ Cache trên FPGA

Chu Bá Thành

5

Xây dựng hệ thống phần mềm trực tuyến hỗ trợ nhận bài, phản biện và quản lý các bài báo khoa học cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nguyễn Minh Quý

Năm 2014

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

I

Đề tài nghiên cứu ứng dụng

 

1

Xây dựng website quản lý đồ án tốt nghiệp khoa CNTT

Hoàng Quốc Việt

2

Nghiên cứu triển khai hệ thống quản lý tài khoản tập trung và triển khai quản lý tài khoản hệ thống mạng wifi cho khoa CNTT – trường ĐHSPKT Hưng Yên

Phạm Quốc Hùng

3

Xây dựng và triển khai hệ thống hướng nghiệp trực tuyến cho học sinh lớp 12 các trường THPT

Vũ Khánh Quý

II

Đề tài nghiên cứu lý thuyết (có thực nghiệm, thí nghiệm)

 

1

Xây dựng hệ thống giám sát an ninh ứng dụng tại khoa CNTT

Phạm Ngọc Hưng

2

Kỹ thuật lai với hệ thống t- vấn bài báo khoa học

Phạm Minh Chuẩn

3

Đánh giá tốc độ thuật toán AES-256 thực hiện trên nền tảng hệ nhúng trên FPGA

Lê Trung Hiếu

4

Nghiên cứu giao thức định tuyến mạng cảm biến và xây dựng chương trình mô phỏng

Nguyễn Duy Tân

5

Trích chọn sự kiện dịch bệnh cho hệ thống giám sát trực tuyến

Nguyễn Minh Tiến

Năm 2013

STT

Tên đề dài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu lý thuyết tính toán song song và ứng dụng phát triển hệ thống an ninh chống thâm nhập mạng máy tính trường ĐHSPKT Hưng Yên

ThS. Nguyễn Minh Quý

2

Nghiên cứu hỗ trợ quản lý dạy và học
tại các phòng thực hành tin học. Thiết lập theo mô hình domain

ThS. Phạm Minh Chuẩn

3

Phân tích và đánh giá hiệu năng của chuyển giao trong hệ thống thông tin di động 4G

ThS. Vũ Khánh Quý

4

Đang cập nhật

ThS. Nguyễn Duy Tân

5

 Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu dựa theo Lý thuyết tập thô

ThS. Nguyễn Hữu Đông

6

Đang cập nhật

ThS. Chu Thị Minh Huệ

 

Năm 2012

STT

Tên đề dài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm siêu máy tính cỡ nhỏ phục vụ đào tạo và nghiên cứu

TS. Hồ Khánh Lâm

2

Phân cụm dữ liệu dựa trên mạng Noron Kohone và khả năng áp dụng cho kho cơ sở dữ liệu đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

KS. Vũ Thị Giang

3

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng người nói phụ thuộc từ khóa Tiếng Việt và xây dựng chương trình demo

KS. Đào Thị Thu Diệp

4

Xây dựng hệ thống kiểm thừ phần mềm tự động

KS. Đào Anh Hiển

5

Nghiên cứu tóm tắt văn bản Tiếng Việt hướng cấu trúc và xây dựng ứng dụng minh họa

KS. Nguyễn Thị Thanh Huệ

6

Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ R trong bài toán dự đoán chứng khoán

KS. Phạm Quốc Hùng

7

Kiểm tra và khắc phục mã nguồn về khả năng truy cập thuận tiện ứng dụng web trên mobile

KS. Lê Thị Thu Hương

8

Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp vào phân tích tài chính ngân hàng

KS. Nguyễn Thị Hải Năng

9

Nghiên cứu công nghệ Ipv6 và triển khai thử nghiệm trên hệ thống mạng trường ĐHSPKT Hưng Yên

ThS. Vũ Khánh Quý

10

Xây dựng giải pháp thiết kế Web Famework trên nền tảng công nghệ .NET

KS. Nguyễn Văn Quyết

11

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá hiệu năng các kiến trúc đa lõi

KS. Chu Bá Thành

 

Năm 2011

STT

Tên đề dài

Chủ nhiệm đề tài

1

B2010-21-29. Nghiên cứu, phát triển hệ thống bảo mật thực thi an toàn mã ngoại lai trên máy tính(Đề tài cấp bộ)

ThS. Nguyễn Đình Hân

2

Xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành tại Khoa CNTT

ThS. Nguyễn Minh Quý

3

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong thiết kế bảng thông minh

ThS. Phạm Ngọc Hưng

4

Xây dựng hệ thống hỗ trợ gợi ý tìm kiếm sách

ThS. Phạm Minh Chuẩn

5

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý phòng thực hành tin học

ThS. Nguyễn Đình Chiến

6

Nghiên cứu thiết kế bộ KIT thí nghiệm giao tiếp máy tính với thiết bị ngoại vi

KS. Nguyễn Vinh Quy

7

Nghiên cứu một số cơ chế bảo mật và giải pháp chống tắc nghẽn cho Cổng thông tin điện tử trường ĐHSPKT Hưng Yên

ThS. Nguyễn Hữu Đông

8

Xây dựng hệ thống quản lý công việc cho bộ môn Mạng máy tính và truyền thông khoa CNTT

KS. Vũ Xuân Thắng

 

Năm 2010

STT

Tên đề dài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu phương pháp luận dựa trên tình huống (CBR) và xây dựng ứng dụng chẩn đoán bênh

KS. Lê Thị Thu Hương

2

Xây dựng hệ thống website các khoa của trường Đại học SPKT Hưng Yển

KS. Nguyễn Minh Tiến

 

Năm 2009

STT

Tên đề dài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu trình biên dịch và xây dựng chương trình minh họa

ThS.Nguyễn Văn Hậu

2

Nghiên cứu một số lớp Mã mới trong bảo mật thông tin

ThS.Nguyễn Đình Hân

3

Xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm duyệt nội dung văn bản

ThS.Phạm Minh Chuẩn

4

Thiết kế chế tạo bộ mô phỏng ghép nối vi xử lý và bộ nhớ

KS.Phạm Ngọc Hưng

 

Từ năm 2003 đến 2008

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

I

Cấp Bộ

 

1

B2004-61-07. Xây dựng hệ thống tích hợp quản lý và trao đổi thông tin trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

ThS. Ngô Hữu Tình

II

Cấp Trường

 

1

Xây dựng hệ thống điều hành và quản lý thông tin trực tuyến áp dụng tại trường Đại học SPKT Hưng Yên

Th.s Ngô Hữu Tình

2

Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy, học và lập trình Assembly

CN.Phạm Ngọc Hưng

3

Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống bài tập, bài tập thực hành cho khoa CNTT, trường Đại học SPKT Hưng Yên

KS. Nguyễn Minh Quý

4

Chuẩn hoá hệ thống Bài tập - Bài tập thực hành cho 05 môn học và bài giảng điện tử môn Java cho khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Th.s Nguyễn Văn Hậu

5

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không dây – Bluetooth

Th.S Nguyễn Minh Quý

6

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mạng Internet/Intranet trong dạy và học

Th.s Nguyễn Đình Hân

7

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy chấm bài thi trắc nghiệm

KS.Phạm Ngọc Hưng

8

Thiết kế, chế tạo hệ thống trao đổi thông tin tự động giữa gia đình và nhà trường qua điện thoại

KS.Phạm Ngọc Hưng

9

Nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp giọng nói ứng dụng trong đọc văn bản tiếng việt.

CN.Phạm Quốc Hùng