Các nhóm nghiên cứu

STT

Nhóm nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

Thành viên chính

1

Nhóm nghiên cứu Công nghệ Mạng máy tính

(Vietnamese | English)

-       Tính toán đám mây và di động (Mobile cloud computing)

-       Truyền thông không dây thế hệ 4, 5 (4G, 5G wireless communications)

-       Công nghệ radio thông minh

-       (Cognitive radio technology)

-       Lý thuyết mã, mật mã học, giấu tin và an toàn thông tin

-       Đồ thị và Tổ hợp trên từ

-       Ôtômat và thuật toán

-       TS. Nguyễn Đình Hân

-       NCS. Phạm Minh Chuẩn

-       NCS. Nguyễn Duy Tân

-       ThS. Đào Minh Tuấn

-       ThS. Vi Hoài Nam

-       ThS. Vũ Huy Thế

-       NCS. Lê Thị Thu Hương

-       NCS. Nguyễn Minh Tiến

2

Nhóm nghiên cứu Tính toán hiệu năng cao

-       Siêu máy tính

-       Tính toán song song

-       Xử lý dữ liệu lớn

-       Lập trình song song

-       Bảo mật

-       TS Hồ Khánh Lâm

-       TS Nguyễn Minh Quý

-       NCS Nguyễn Hữu Đông

-       NCS Nguyễn Văn Quyết

-       Th.S Đào Anh Hiển

-       Th.S Lê Quang Lợi

3

Nhóm nghiên cứu Công nghệ mạng thế hệ mới

-       Công nghệ mạng thế hệ thứ 5 (5G)

-       Công nghệ ảo hóa và thiết lập hạ tầng mạng đám mây

-       Công nghệ mạng vô tuyến di động

-       An ninh mạng

-       Cải thiện hiệu năng mạng

-       TS. Nguyễn Đình Hân

-       NCS. Nguyễn Duy Tân

-       NCS. Vũ Khánh Quý 

-       Th.s Vi Hoài Nam

-       Th.S Nguyễn Văn Hạnh

4

Nhóm nghiên cứu xử lý tiếng nói

-       Nhận dạng tiếng nói

-       Tổng hợp tiếng nói

-       Ứng dụng tiếng nói trong điều khiển, giao diện người máy

-       PGS.TS. Trịnh Văn Loan

-       NCS. Phạm Ngọc Hưng

-       ThS. Chu Bá Thành

-       ThS. Lê Trung Hiếu

5

Nhóm nghiên cứu hệ thống nhúng

-       Lập trình nhúng

-       Thiết kế, chế tạo phần cứng hệ nhúng

-       Thiết kế, chế tạo, lập trình điều khiển robot

-       Lập trình giao tiếp, ghép nối máy tính và thiết bị ngoại vi

-       NCS. Phạm Ngọc Hưng

-       ThS. Lê Trung Hiếu

-       ThS. Vũ Huy Thế

6

Mobile Technology and Cyber Security

-       Mobile programming, 

-       Game programming, 

-       Cyber security for mobile,

-       Mobile computing

 

-       T.S Nguyễn Văn Hậu

-       Th.S Hoàng Quốc Việt

-       Th.S Lê Quang Lợi

-      Th.S Nguyễn Thị Hải Năng

-       NCS Chu Thị Minh Huệ

-       Th.S Nguyễn Hoàng Điệp 

-       NCS Nguyễn Minh Tiến