Cao đẳng chính quy

Đào tạo Cao đẳng chính quy

    Sinh viên hệ tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khoa Công nghệ Thông tin có khả năng

a. Kiến thức, kỹ năng

+       Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy có các kiến thức kỹ năng chung của ngành công nghệ thông tin.

+       Có năng lực phát triển cơ bản các phầm mềm ứng dụng trên máy tính nói chung.

+       Phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

+       Có khả năng đánh giá các dịch vụ và hạ tầng; bảo trì khắc phục các sự cố thường gặp.

+       Đưa ra các phương án cải tiến hệ thống và chuyển giao công nghệ;

+       Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống mạng.

+       Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng còn có:

o    Các kiến thức kỹ năng chung về phần cứng máy tính, có khả tư, cài đặt các hệ thống phần cứng, phần mềm máy tính.

o    Có khả năng phát hiện, khắc phục các sự cố về phần cứng cũng như phần mềm máy tính.

o    Về năng lực lập trình: phát triển các phần mềm ứng dụng thông thường, phần mềm quản lý…

b. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

o    Trong các doanh nghiệp phát triển phần mềm với vai trò: người thiết kế, lập trình các phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển, tạo ra các chương trình điều khiển, giao tiếp cho các hệ thống phần cứng mới,...

o    Trong các cơ sở, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thông minh ứng dụng trong đời sống, sản xuất với va trò: người thiết kế, tư vấn thiết kế về phần cứng; thiết kế và lập trình phần mềm điều khiển (firmware, software),... nhằm tạo ra các sản phẩm thông minh ứng dụng trong đời sống thường ngày như máy hút bụi tự động, robot trợ giúp, hệ thống an ninh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt,... cũng như các hệ thống điều khiển sản xuất tự động, bán tự động.

o    Các doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin

o    Cung cấp được các dịch vụ bảo hành, sữa chữa, khắc phục các sự cố về phần cứng, phần mềm cho các hệ thống công nghệ thông tin: lắp ráp máy tính đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người dùng, phát hiện và khắc phục được các sự cố về phần cứng, cài đặt phần mềm,....

o    Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin.

o    Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

o    Các bộ phận vận hành và phát triển CNTT ở các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

o    Các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin.

o    Quản trị hệ mạng cho một cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệp;

o    Thiết kế, lắp đặt và tư vấn triển khai hệ thống mạng cho một cơ quan, doanh nghiệp;

o    Phát triển các ứng dụng liên quan đến thương mại điện tử; các ứng dụng đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch trên mạng Internet;