Bộ môn Kỹ thuật máy tính

            Bộ môn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành hệ thống nhúng/hệ thống IoT.

             Ngoài việc học tập, sinh viên chuyên ngành Hệ thống nhúng còn tham gia nghiên cứu khoa học và đạt kết quả cao, điển hình là sản phẩm Xe lăn thông minh đã đạt giải nhất tại cuộc thi do tập đoàn Intel tổ chức.

            Từ năm học 2020-2021, bộ môn bắt đầu áp dụng chương trình đào tạo chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT (Internet of Things Application Development). Internet of Things đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới, vì nó được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội.

             Bộ môn Kỹ thuật máy tính hiện có tổng số 10 cán bộ đương nhiệm với:

                    - 01 Phó giáo sư

                    - 04 Tiến sĩ

                    - 02 Nghiên cứu sinh

                    - 02 Thạc sĩ

                    - 01 Cử nhân.

 

TS. Phạm Ngọc Hưng Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa E-mail: PhamNgocHung@gmail.com Tel: 0982.713.301
PGS.TS. Trịnh Văn Loan Giảng viên thỉnh giảng E-mail: loantv@gmail.com Tel: 0903.277.732
TS. Nguyễn Đình ChiếnTrưởng Bộ mônE-mail: chienql@gmail.comTel: 0962.836.394
TS. Hồ Khánh Lâm Giảng viên thỉnh giảng E-mail: lamhokhanh@gmail.com Tel: 0913.207.555
TS. Vũ Huy ThếGiảng viênE-mail: thevh.bn@gmail.comTel: 0978.823.873
ThS. Nguyễn Vinh QuyGiảng viên E-mail: vinhquynguyen@gmail.comTel:0367.122.505
NCS. Chu Bá Thành Giảng viên - Chủ tịch Công đoàn khoa E-mail: nhatthanhhy@gmail.com Tel: 0901.582.882
CN. Võ Thị Thanh MaiGiáo vụ khoaE-mail: vttmai1964@gmail.comTel: 0986.254.415
NCS. Lê Trung HiếuGiảng viênE-mail: Hieult.ktmt@gmail.comTel: 0987.779.776
ThS. Trần Thị PhươngGiảng viênE-mail: phuongutehy2405@gmail.comTel: 0975.822.600
  • Thông tin liên hệ

          Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

         Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH202 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.