Bộ môn Kỹ thuật máy tính

1. Thông tin chung

          Bộ môn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành hệ thống nhúng.

         Chuyên ngành Hệ thống nhúng do bộ môn đảm nhiệm được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các lĩnh vực nghề nghiệp như:

             -       Phân tích và thiết kế hệ thống

             -       Viết chương trình phần mềm nhúng sử dụng ngôn ngữ C/C++, Java

             -       Kiểm thử chức năng và sửa lỗi chương trình

             -       Tư vấn sản phẩm và các giải pháp cho khách hàng

             -       Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao

             -       Nghiên cứu, đánh giá các hệ thống có sẵn, cập nhật công nghệ liên quan phục vụ phát triển sản phẩm mới

             -       Phát triển ứng dụng di động trên hệ điều hành Android

          Bộ môn được trang bị 02 phòng thí nghiệm chuyên sâu với đầy đủ các thiết bị thí nghiệm hiện đại giúp giảng viên, sinh viên nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

          Website bộ môn: https://sites.google.com/site/cefitutehy

2. Nhiệm vụ chuyên môn·      

             -       Đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống nhúng

             -       Đảm nhiệm và giảng dạy các học phần: Cơ sở kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính, lập trình hướng đối tượng, tiếng anh chuyên ngành, hệ điều hành, hệ điều hành mã nguồn mở, kỹ thuật điện tử tương tự số, lập trình vi điều khiển, hệ thống nhúng, thiết kế hệ thống nhúng, lập trình điều khiển thiết bị, phát triển ứng dụng di động.

3. Các hướng nghiên cứu chính

  • Algorithms and Theory
  • Parallel Computing
  • Software Testing and Verification
  • Data Mining

4. Đội ngũ cán bộ

          Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

  • Giáo sư: 1
  • Phó giáo sư: 2
  • Tiến sỹ: 0
  • Thạc sỹ: 16
  • Đại học: 0
 
NCS. Phạm Ngọc Hưng Phó trưởng Khoa, Phụ trách Bộ môn E-mail: PhamNgocHung@gmail.com Tel: 0982713301
PGS.TS. Trịnh Văn Loan Giảng viên cao cấp E-mail: loantv@it-hut.edu.vn Tel: 0903277732
ThS. Nguyễn Vinh Quy Giảng viên E-mail: vinhquynguyen@gmail.com Tel: 091220676
TS. Hồ Khánh Lâm Giảng viên E-mail: lamhokhanh@gmail.com Tel: 0913207555
ThS. Nguyễn Đình Chiến NCS tại nước ngoài E-mail: chienql@gmail.com Tel: 086970376396
CN. Võ Thị Thanh Mai Giáo vụ khoa E-mail: vttmai1964@gmail.com Tel: 0986254415
ThS. Chu Bá Thành Giảng viên E-mail: nhatthanhhy@gmail.com Tel: 0906099805
ThS. Trần Thị Phương Giảng viên E-mail: phuongutehy2405@gmail.com Tel: 0975822600
ThS. Vũ Huy Thế Bí thư CĐGV Khoa E-mail: thevh.bn@gmail.com Tel: 0978823873
ThS. Lê Trung Hiếu Giảng viên E-mail: hieult.ktmt@gmail.com Tel: 0987779776
ThS. Vũ Thị Giang Giảng viên E-mail: v.giang.utehy@gmail.com Tel: 0986765248