Bộ môn Công nghệ Phần mềm

1. Thông tin chung

          Bộ môn Công nghệ phần mềm (tên tiếng anh là Software Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

 • Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm như: Cơ sở kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, toán rời rạc, trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, công nghệ web và ứng dụng, lập trình mobile…
 • Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia công và phát triển phần mềm tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Các hướng nghiên cứu chính

 • Algorithms and Theory
 • Parallel Computing
 • Software Testing and Verification
 • Data Mining

4. Đội ngũ cán bộ

          Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

 • Giáo sư: 1
 • Phó giáo sư: 2
 • Tiến sỹ: 0
 • Thạc sỹ: 16
 • Đại học: 0
 
TS. Nguyễn Văn Hậu Trưởng bộ môn E-mail: nvhau66@gmail.com Tel: 0321.3713.153
TS. Nguyễn Minh Quý Trưởng khoa CNTT E-mail: quyutehy@gmail.com Tel: 0912.068.582
GS. Vũ Đức Thi Giảng viên E-mail: vdthi@ioit.ac.vn Tel: 0321.3713.153
PGS.TS Nguyễn Quang Hoan Giảng viên E-mail: quanghoanptit@yahoo.com.vn Tel: 0903.438.226
PGS.TS. Nguyễn Bá Tường Giảng viên E-mail: vdthi@ioit.ac.vn Tel: 0903.268.759
NCS. Nguyễn Hữu Đông Giảng viên E-mail: dongcntt77@gmail.com Tel: 0983.539.745
NCS. Nguyễn Văn Quyết Giảng viên E-mail: quyetict@gmail.com Tel: 0912.188.636
ThS. Ngô Thanh Huyền Giảng viên E-mail: nthuyen@utehy.edu.vn Tel: 0982.713.518
ThS. Trịnh Thị Nhị Giảng viên E-mail: nhitt@utehy.edu.vn Tel: 0987.595.032
NCS. Chu Thị Minh Huệ Giảng viên E-mail: HueCtm@gmail.com Tel: 0982.817.392
ThS. Đào Anh Hiển Giảng viên E-mail: hienda@utehy.edu.vn Tel: 0983.264.436
ThS. Lê Quang Lợi Giảng viên E-mail: loilq@utehy.edu.vn Tel: 0982.332.139
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Giảng viên E-mail: diep82003@gmail.com Tel: 0923.848.008
ThS. Đỗ Thị Thu Trang Giảng viên E-mail: TrangLexus@gmail.com Tel: 01696.911.336
ThS. Hoàng Quốc Việt Chủ tịch công đoànE-mail: viethqtk1@gmail.com Tel: 0976.124.669
NCS. Lê Thị Thu Hương Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc E-mail: Lehuong7885@gmail.com Tel: 0915.324.041
ThS. Nguyễn Thị Hải NăngGiảng viên E-mail: hainangtk1@gmail.com Tel: 0912.384.299
NCS. Nguyễn Minh TiếnNghiên cứu sinh tại Nhật Bản E-mail: minhtienhy@gmail.com Tel: 0983.860.318
ThS. Trần Đỗ Thu HàGiảng viên E-mail: tdhapi@gmail.com Tel: 0976.289.988
 

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH204 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.