Đại hội Liên chi đoàn Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2014-2017

Đăng ngày 26/03/2014 2678 lượt xem

Thời gian: 17h00 ngày 28 tháng 3 năm 2014

Địa điểm: Hội trường 2TV102

Nội dung: Tổng kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2011-2014 các mặt đã đạt được và hạn chế còn tồn tại, bầu ra BCH khóa mới có đầy đủ năng lực dẫn dắt các hoạt động của đoàn viên sinh viên khoa Công nghệ thông tin, thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.