Thông báo v/v những sinh viên K16 nhập học muộn học bổ sung tuần sinh hoạt đầu khóa

Đăng ngày 24/09/2018 218 lượt xem

Theo thông báo của phòng CTSV, những sinh viên K16 nhập học muộn, chưa tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đề nghị các em tập trung tại hội trường B2 (cơ sở 1) từ 17h30' các ngày 25/9, 27/9, 28/9 để học bổ sung. Đề nghị sinh viên đi đầy đủ và đúng giờ quy định.