SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2018-2019 (k16) chú ý làm ngay !

Đăng ngày 24/08/2018 312 lượt xem

Đề nghị tất cả sinh viên khóa mới nộp ngay cho GVCN hoặc cô Mai:

1. Giấy chứng nhận kết quả thi Phổ thông trung học quốc gia (không phải giấy chứng tốt nghiệp nhé)

2. Phô tô chứng minh thư không cần công chứng.

Thanks!

Chú ý: Nếu chưa nộp trực tiếp được thì chụp ảnh gửi mail cho GVCN hoặc cô Mai: VTTMAI1964@GMAIL.COM