CÔNG TY CP MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2017

Đăng ngày 22/03/2017 335 lượt xem

LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM&WEBFORM

Mức lương: $400-$1200

Số lượng: 20

Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53852/Ha-Noi-Tuyen-dung-20-lap-trinh-vien-WinformWebform

 

LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE

Mức lương: $400-$1200

Số lượng: 10

Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53853/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-lap-trinh-vien-Mobile

 

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ/DESIGNER

Mức lương: Tối thiểu $750

Số lượng: 10

Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53851/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-nhan-vien-thiet-ke-UIUX

 

NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA)

Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

Số lượng: 2

Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53847/Ha-Noi-Tuyen-dung-04-nhan-vien-dam-bao-chat-luong-QA